Objektif, Visi dan Misi

Objektif

Hala tuju

a) Organisasi Kepimpinan

Strategi I
Memperkukuhkan struktur, fungsi dan peranan Perpustakaan Awam Negeri (PAN) dalam Pembangunan negeri.
Objektif:

 • Memantapkan kepimpinan PAN
 • Meningkatkan prestasi pengurusan dan pentadbiran PAN
 • Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan dalam pencapaian visi dan misi PAN.

Sumber Manusia

Strategi II
Meningkatkan Kompentasi sumber manusia melalui program yang komprehensif dan berkesan.
Objektif:

 • Menyediakan Program Pembangunan kompentensi bagi semua anggota.
 • Memastikan semua anggota mengikuti kursus/peperiksaan yang disyaratkan.
 • Mempertingkatkan Program Pendigitan berterusan anggota bagi menyokong visi dan misi perpustakaan.

b) Prasarana Bangunan

Strategi III
Memperluas dan mengukuhkan perpustakaan di seluruh negeri.
Objektif:

 • Memperluaskan rangkaian perkhidmatan perpustakaan ke seluruh negeri.
 • Memastikan Projek Pembangunan Perpustakaan Awam Negeri di bawah Rancangan Lima Tahun Malaysia mengikut jadual.

Pembangunan Koleksi

Strategi IV
Meningkatkan pembangunan dan pengurusan sumber maklumat
Objektif:

 • Membangunkan sumber maklumat yang mencukupi berpandukan kepada Piawaian Semasa.
 • Mengurus sumber maklumat mengikut Piawaian Semasa.

Strategi V
Pusat Kecemerlangan Sumber Ilmu Negeri memantapkan PAN sebagai pusat Kecemerlangan sumber Ilmu Negeri.
Objektif:

 • Memantapkan koleksi Negeri
 • Mempertingkatkan penyampaian dan perkhidmatan maklumat mengenai Negeri
 • Memperbanyakkan pembangunan kandungan digital tempatan
 • Mempertingkatkan sumber warisan ilmu Negeri

c) Teknologi Komunikasi dan Maklumat

Strategi VI
Mempertingkatkan prasarana teknologi maklumat dan komunikasi dan memudahkan akses kepada sumber maklumat untuk mengurangkan jurang digital dan ilmu.
Objektif:

 • Memaksimumkan aplikasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengurusan dan operasi perpustakaan.
 • Memastikan keberkesanan pengoperasian sistem perpustakaan bersepadu bagi menjamin perkhidmatan perpustakaan yang berkualiti.

d) Perkhidmatan

Strategi VII
Menyediakan perkhidmatan perpustakaan dan maklumat yang berkualiti
Objektif:

 • Memastikan penyampaian perkhidmatan perpustakaan dan maklumat yang memenuhi kepuasan pengguna.
 • Menyediakan persekitaran perkhidmatan perpustakaan dan maklumat yang kondusif

e) Pengguna

Strategi VIII
Memperhebatkan program budaya membaca dan pembelajaran sepanjang hayat.
Objektif:

 • Memperluaskan pelaksanaan program gerakan membaca.
 • Menjadi pemangkin bagi pembelajaran sepanjang hayat.

Visi

Melahirkan Masyarakat Berbudaya Ilmu "Cultivating Knowledgeable Society"

Misi

Menyediakan Prasarana Sumber Maklumat dan Ilmu Untuk Semua Lapisan Masyarakat

Moto

Bangsa Membaca Bangsa Berjaya

Layari melalui telefon pintar

kod QR
Imbas kod QR dengan alat mudah alih anda

 

Hak cipta terpelihara © 2014 - 2024
Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan

Paparan terbaik dengan menggunakan Chrome, Opera atau Mozilla Firefox paparan resolusi 1024 x 768 piksel

Hubungi kami:

Perbadanan Perpustakaan Awam Kelantan
Jalan Padang Perdana
15572 Kota Bharu, Kelantan
Koordinat : 6.1225099,102.2401629
Telefon : +60 9-744 4522, +60 9-741 2522
Kaunter Sirkulasi : +60 9-741 2520
Faks : +60 9-748 7736
E-mel : ppak[at]kelantan.gov.my

Ungu Hijau Biru Salmon